Nasi dostawcy

Współpracujemy z ponad 40 gospodarstwami rolnymi, z 12 małymi przetwórcami oraz innymi dostawcami. Nasza współpraca jest oparta na zaufaniu do procesu uprawy oraz chęci osiągnięcia dwustronnych korzyści – rynku zbytu dla dostawcy oraz dostępu do zdrowych produktów dla klientów i członków kooperatywy. Sytuacja, w której znamy dostawców, którzy dostarczają produkty do naszych sklepów jest wyjątkowa. Wspólnie tworzymy ekosystem, w którym skracamy łańcuch dostaw oraz przyczyniamy się do promowania lokalnej żywności. Zachęcamy do zapoznania się z profilami naszych dostawców oraz z produktami, które nam oferują.