Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prowadzenia Sklepu Internetowego Kooperatywa Spożywcza dobrze pod adresem: sklep.dobrze.waw.pl (dalej jako: „Sklep”). Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 29/A. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000504201, posiadającą numer: NIP: 9512379042, REGON: 147191167, email: sklep_online@dobrze.waw.pl (dalej: „Administrator”). 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możecie nam Państwo udostępnić, w tym podczas korzystania ze Sklepu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Sklepie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych. 

Jak używamy plików cookies?

Do obsługi naszego Sklepu możemy używać plików cookies i podobnych technologii. W szczególności wykorzystujemy je do realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego, a także poprawnego działania Sklepu sklep.dobrze.waw.pl. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym możesz wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Możecie Państwo kontrolować i/lub usuwać pliki cookies według własnego uznania. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa urządzeniu, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Używamy plików cookie w następujący sposób na stronie: sklep.dobrze.waw.pl

Nazwa pliku cookieOpis celu pliku cookiePochodzenie pliku cookiecelOkres wygaśnięcia
Niezbędne pliki cookies
woocommerce_cart_hashobsługuje koszyk sklepu Woocommerce
domena: sklep.dobrze.waw.pl
funkcjonowanie stronysesja
woocommerce_items_in_cartobsługuje koszyk sklepu Woocommerce domena: sklep.dobrze.waw.pl
funkcjonowanie stronysesja 
wp_woocommerce_session  przechowuje unikalne ID użytkownika, aby odnaleźć w bazie danych zawartość opuszczonego koszyka domena: sklep.dobrze.waw.plfunkcjonowanie strony 2 dni
woocommerce_recently_viewedobsługuje wtyczkę sklepową: Ostatnio Oglądane Produktydomena: sklep.dobrze.waw.plfunkcjonowanie stronysesja
store_notice[notice id]
Zapisuje informacje o zamkniętych komunikatu sklepudomena: sklep.dobrze.waw.plfunkcjonowanie stronysesja
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]w panelu użytkownika sklepu pozwala na zapisywanie ustawień komunikatówdomena: sklep.dobrze.waw.plfunkcjonowanie strony2 dni

Statystyczne pliki cookies
woocommerce_dismissed_suggestions__[context]Zlicza odrzucane sugestie produktówdomena: sklep.dobrze.waw.plOptymalizacja sprzedaży/marketingSesja
tk_aidomena: sklep.dobrze.waw.plOptymalizacja sprzedaży/marketing
Sesja
shopmagic_visitor Zapisuje losowo wygenerowowany ID użytkownika, służy do śledzenie oglądania stronydomena: sklep.dobrze.waw.plOptymalizacja sprzedaży/marketingsesja

Narzędzia biznesowe portalu Facebook

Sklep korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Facebook Audience Network, Facebook Amptidute, Facebook Remarketing, Facebook Custom Audience, Facebook API, by kierować do Państwa dopasowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Całość zasad dotyczących wykorzystywania Państwa danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Google Analytics

Ta usługa Google Inc., to narzędzie analityczne, które przechowuje informacje w plikach cookie w celu generowania statystyk dotyczących ruchu do naszych witryn. Ta funkcja nie jest niezbędna do przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google Analytics, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. Adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Google Inc., administratora danych Google Analytics. Głównym ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google Inc. można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

Oprócz raportowania statystyk Użytkowania naszej strony internetowej, Google Analytics, wraz z niektórymi reklamowymi plikami cookie, może służyć do wyświetlania bardziej trafnych reklam od Google Inc. (na podstawie historii wyszukiwania i historii aktywności na naszej stronie internetowej), a także do mierzenia interakcje z reklamami displayowymi od Google Inc. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu analizy Państwa zachowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Google anonimizuje część adresu IP użytkownika końcowego naszej witryny internetowej, gdy tylko zostanie ona zebrana, zwiększając w ten sposób Państwa prywatność. Google Inc. wykorzystuje informacje zebrane podczas korzystania ze strony internetowej w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystania z Internetu. 

Przetwarzaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, w której można zainstalować wtyczkę do przeglądarki (dostępną pod następującym linkiem): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  Kliknięcie tego linku spowoduje zapisanie pliku cookies rezygnacji w przeglądarce, co uniemożliwi dostęp do danych w przyszłości podczas odwiedzania naszej strony internetowej (www.ple.gg). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. podczas korzystania z Google Analytics, możesz zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w ramach celów opisanych poniżej.

 1. Obsługa Sklepu dobrze.waw.pl 
 2. realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 1. obsługa procesów reklamacyjnych – wsparcie i obsługa użytkownika, rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 1. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do użytkowników strony dobrze.waw.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 1. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych: 

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. 

Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży z Administratorem (dane obligatoryjne). Dane obligatoryjne są oznaczone w Sklepie za pomocą gwiazdki. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Państwa z usług Sklepu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po Państwa stronie jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie ze Sklepem.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej: 

 1. w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu; 
 2. w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będzie to okres 2 lat; 
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 4. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy – zazwyczaj będzie to okres 3 lub 6 lat; 
 5. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Udostępnianie danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom czy agencjom marketingowym. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych (może to dotyczyć głównie  podmiotów świadczących usługi z zakresu IT). Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Spółka stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

Prawa podmiotów danych

Mają Państwo prawo do: 

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem); 
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych; 
 4. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 
 5. przeniesienia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu; 
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy wysłanie e-maila na adres: sklep_online@dobrze.waw.pl.

Usługi i funkcje w ramach Sklepu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Sklepu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 7 grudnia 2020 r.