Regulamin

 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOOPERATYWA SPOŻYWCZA “DOBRZE”

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”.

 1. § 1 DEFINICJE
 1. Sklep – sklep internetowy Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”. 
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Sprzedawca – Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”, Wilcza 29a, 00-544 Warszawa, prowadzący Sklep.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiający Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, podanie danych osobowych oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 9. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 10. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, na którym zapisane są dane podane przez Klienta na potrzeby realizacji Umowy oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Kurierzy Kooperatywy – osoby realizujące w ramach transportu własnego Sprzedawcy dostawy na wskazany przez Klienta adres lub Dostawy do Spółdzielczego Punktu Odbioru.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty i dostawę. 
 13. Produkt – dostępny w Sklepie produkt, oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Punkt Osobistego Odbioru Zamówień – punkt odbioru osobistego Zamówień, zlokalizowany przy ul. Wilczej 29A.
 15. Spółdzielczy Punkt Odbioru Zamówień – jeden z punktów odbioru Zamówień zlokalizowany w wybranych dzielnicach Warszawy, wymieniony w zakładce udostępnionej na stronie Sklepu: „Dostawy i płatności”. 
 16. Dostawa na wskazany przez Klienta adres – dostawa zamówionych Produktów do lokalizacji wskazanej przez Klienta realizowana w wybranych dzielnicach Warszawy, wymienionych w zakładce udostępnionej na stronie Sklepu pt. „Dostawy i płatności” https://sklep.dobrze.waw.pl/dostawy/
 17. Dostawa do Spółdzielczego Punktu Odbioru – dostawa zamówionych Produktów do jednego ze Spółdzielczych Punktów Odbioru Zamówień wymienionego w zakładce udostępnionej na stronie Sklepu: „Dostawy”, realizowana w wybranych dzielnicach Warszawy.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu 
 19. Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia – wiadomość e-mail kierowana do Klienta zawierająca informację o skompletowaniu złożonego zamówienia oraz o ostatecznej cenie za Zamówienie.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 21. Zrealizowane Zamówienie – przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 22. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”, Wilcza 29a, 00-544 Warszawa.
 2. Adres e-mail: sklep_online@dobrze.waw.pl
 3. Telefon: 786 867 610
 4. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: PL98 9011 0005 3030 0010 2000 0011
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numerem telefonu podanych w punktach 2 i 3 powyżej. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 20:00 w dni powszednie oraz 10:00 – 15:00 w soboty.
 1. § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Produktów dostępnych w Sklepie oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowego z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
 3. włączona obsługa plików cookies; 
 4. aktywne konto e-mail,
 1. § 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (brutto), w tym zawierają podatek VAT.
 3. Na całkowitą (ostateczną) kwotę do zapłaty za Zamówienie składają się:
 1. wskazane w Sklepie cena za Produkt/Produkty 
 2. koszty dostawy Produktu/Produktów – w przypadku skorzystania przez Klienta z usługi: Dostawy na wskazany adres lub Dostawy do Spółdzielczego Punktu Odbioru,

o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 5. Przeglądanie Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, adres e-mail, login
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 6 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy: 
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 2. W zakładce Koszyk użyć przycisku „Przejdź do kasy” i zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. w przypadku zalogowania się na Konto – wybrać termin i sposób dostawy 
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez uzupełnienie wymaganych danych osobowych oraz wybór sposobu dostawy;
 5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” 
 6. Składając Zamówienie Klient kieruje do Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Zamówionego Produktu/zamówionych Produktów. Na tym etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7 OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI I MOŻLIWOŚCI DOSTAWY 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność z góry (przed odbiorem) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
 2. Płatność kartą przy odbiorze – metoda dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych w przypadku, w którym Klient wybierze opcję odbioru w Punkcie odbioru osobistego Zamówień przy ul. Wilczej 29A
 1. Płatności z góry mogą być uiszczane przy użyciu systemu płatności elektronicznych przelewy24 (przelew, BLIK).
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Płatności”.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Odbiór osobisty – w Punkcie Osobistego Odbioru Zamówień;  
 2. Dostawa na wskazany adres – dostawa zamówionych Produktów do lokalizacji wskazanej przez Klienta realizowana w wybranych dzielnicach Warszawy, wymienionych w zakładce udostępnionej na stronie Sklepu pt. „Dostawy i płatności”. Klient w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówienia zobowiązany jest do podania swojego kodu pocztowego i na tej podstawie otrzymuje informację o tym, czy dostawa Produktów do danej lokalizacji (powiązanej z tym kodem pocztowym) będzie możliwa;
 3. Dostawa do Spółdzielczego Punktu Odbioru;
 4. Dostawa kurierem lub za pośrednictwem InPost – powyższa metoda jest dostępna wyłącznie w przypadku zakupu Paczki Prezentowej zawierającej Produkty wymienione w zakładce udostępnionej na stronie Sklepu: „Paczki Prezentowe”;
 1. Dostawy na wskazany przez Klienta adres lub Dostawy do Spółdzielczego Punktu Odbioru Sklep realizuje za pomocą własnego transportu (Kurierzy Kooperatywy).
 2. Koszt dostawy do Spółdzielczego Punktu Odbioru wynosi 9 zł.
 3. Koszt dostawy na wskazany przez Klienta adres wynosi 25 zł w przypadku Zrealizowanego Zamówienia o wadze do 25 kg i wzrasta o 10 zł, w przypadku, gdy waga Zrealizowanego Zamówienia wzrasta o kolejne 10 kg (35 zł – przy 35 kg, 45 zł przy 45 kg itd.).
 4. Szczegółowe informacje na temat metod płatności i dostawy znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie Sklepu („Dostawy i płatności” oraz „Paczki Prezentowe”).

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Rejestracji Konta informację o tym, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji, a także o orientacyjnej kwocie należnej za złożone Zamówienie. 
 2. Od momentu przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sklep ma 4 dni na przesłanie do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie, że Zamówienie zostało skompletowane (Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia). Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 6 ust. 3 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Skompletowania Zamówienia zawarta zostaje Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku, w którym Sklep w powyższym terminie nie wyśle do Klienta wiadomości z Potwierdzeniem Skompletowania Zamówienia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta.
 3. Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Skompletowania Zamówienia zawiera listę zamówionych Produktów oraz informację o końcowej kwocie należnej za Zrealizowane Zamówienie. Powyższa kwota ustalona zostaje na podstawie rzeczywistej ilość/wagi zamówionych Produktów. Jeżeli w trakcie kompletowania Zamówienia okaże się, że wybrane przez Kupującego Produkty nie są dostępne w Sklepie lub ich ilość/waga różni się od tej wskazanej w Zamówieniu, wówczas Kupujący jest o tym informowany, a na liście zawierającej wykaz zamówionych produktów nie uwzględnia się brakujących pozycji, zaś końcowa kwota do zapłaty za Zrealizowane Zamówienie uwzględnia powyższą różnicę w ilości/wadze Produktów. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za Zrealizowane Zamówienie, w tym za koszty dostawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Skompletowania Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w tym terminie zostanie automatycznie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji, chyba że Klient przed upłynięciem 24h poinformuje Sklep o wyborze płatności kartą przy odbiorze (wyłącznie w Punkcie Osobistego Odbioru Zamówień przy ul. Wilczej 29A). 
 5. Wiadomość e-mail zawierająca Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia zawiera link płatności elektronicznej. W wypadku wyboru płatności kartą przy odbiorze (wyłącznie w Punkcie Osobistego Odbioru Zamówień przy ul. Wilczej 29A) Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sklep wysyłając wiadomość w odpowiedzi na Potwierdzenie Skompletowania Zamówienia.
 6. Sklep realizuje dostawę w terminie maksymalnie 6 dni roboczych;
 7. W przypadku wyboru opcji Dostawy na wskazany przez Klienta adres, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informację o planowanym terminie i godzinie dostawy. 
 8. Informację o możliwości odbioru Zrealizowanego Zamówienia z Punktu Odbioru Osobistego lub  Spółdzielczego Punktu Odbioru Klient otrzyma w wiadomości e-mailem. Zamawiający ma 24 godziny na odbiór Zrealizowanego Zamówienia od momentu otrzymania powyższej wiadomości e-mail. Zrealizowane Zamówienie nie odebrane w ciągu 24 godzin od wysłania informacji o możliwości odbioru zostanie anulowane.
 9. Odbiór Zrealizowanych Zamówień z Punktu Odbioru Osobistego na ul. Wilczej 29a odbywa się w godzinach 14:30-20:00 w dni powszednie i 9:00-17:00 w soboty, Odbiór Zrealizowanych Zamówień ze Spółdzielczego Punktu Odbioru odbywa się w godzinach wskazanych w zakładce “Dostawy i płatności” oraz w opisie widocznym przy wyborze poszczególnych Punktów.
 10. Kurierom Kooperatywy realizującym Dostawy na wskazany przez Klienta adres przekazywane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres i numer telefonu. 
 11. W przypadku wyboru opcji Dostawy na wskazany przez Klienta adres, Klient zobowiązuje się do obecności jego lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem dostawy w potwierdzonym przez Sklep  terminie i przedziale godzinowym. 
 12. Podczas realizacji Dostawy na adres wskazany przez Klienta adres, Kupujący powinien w obecności Kuriera Kooperatywy, dokonać sprawdzenia, czy zamówione Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydane Produkty są zgodne ze Zrealizowanym Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Klient potwierdza podpisem wydanie Zrealizowanego Zamówienia. 
 13. W przypadku Dostawy na wskazany przez Klienta adres Kurier Kooperatywy może wydać Zrealizowane Zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. Kurier Kooperatywy nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta w przypadku, w którym wydanie przesyłki nastąpi osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. 
 14. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dokonać realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej dostawy Zrealizowanego Zamówienia, Sklep podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia. 
 15. Produkty wrażliwe na temperaturę lub wymagające przechowywania w określonych warunkach winny być niezwłocznie umieszczone w stosownym miejscu lub temperaturze i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do tego postanowienia może skutkować utratą roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 9 PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta – z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie: 
 1. pisemnie na adres: Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”, Wilcza 29a, 00-544 Warszawa.
 2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: reklamacje.online@dobrze.waw.pl
 1. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu. 
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Imię i nazwisko:

Adres: 

Data dostawy zamówienia: 

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”

ul. Wilcza 29a 

00-544 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” w zakresie Produktów wymienionych poniżej. 

Nazwa Produktu: …………………………………. 

Numer paragonu: …………………………………. 

Numer konta do zwrotu środków: …………………………………. 

Podpis (wymagany tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta wskazany o oświadczeniu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy
  o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji. 
 2. Reklamację należy przesłać na adres reklamacje.online@dobrze.waw.pl lub listem poleconym na adres Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”, Wilcza 29a, 00-544 Warszawa. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową. 
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail. 
 4. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, należy podać numer konta na które taki zwrot zostanie dokonany.
 1. § 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 Grudnia 2020 r.